ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО В КЛІНІЦІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ.

ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО В КЛІНІЦІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ.

Абсоютна сила жувальних м"язів.
У фізіології абсолютною жувальною силою називається сила, яку можуть розвинути жувальні м"язи за умови максимального скорочення. Величину сили вираховують з розрахунку, що м"яз нормальної довжини поперечного перерізу 1 см
, скорочуючись, може розвинути силу 10 кг. За Вебером, фізіологічний поперечник т. temporalis дорівнює 8 см
, т. masseter— 7,5 см
, т. pterygoideus med. — 4 см
. Додавши ці цифри, отримуємо загальну площу фізіологічного поперечного перерізу м"язів, які піднімають нижню щелепу; з одного боку вона дорівнює 19,5 см
, а абсолютна сила цих м"язів дорівнює 195 кг — з одного боку і 390 кг — з обох. Подібні розрахунки не можна вважати точними, адже волокна м"язів не завжди розміщуються паралельно, а отже, і рівнодіюча не буде простою сумою. За даними деяких авторів, абсолютною силою, яку розвивають м"язи, вважають силу в межах 80—100 кг. Максимальні зусилля м"язів проявляються дуже рідко: у хвилини надзвичайної небезпеки, психічного збудження. Дані про абсолютну силу жувальних м"язів мають більш теоретичне значення.
Вимірюванням абсолютної сили жувальних м"язів займалися багато вчених. Так, у 1679 р. Бореллі, напевно, був першим, хто хотів це зробити. Він фіксував шнурок на нижній моляр, зав"язував його і підвішував гирі. Маса гирь, які опускали нижню щелепу, становила 180-200 кг. Зрозуміло, що такий спосіб є зовсім недосконалим, оскільки задіяна сила не тільки жувальних, але й м"язів шиї.
Приблизно через 100 років подібні дослідження провів Зауер.