печи для плавки медных сплавов
itsm компанией microsoft

ДОВІДНИК З ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

ДОВІДНИК З ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як довідник для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
У довіднику систематизовано матеріал з ортопедичної стоматології, який представлений у 13 розділах. Кожний розділ для зручності роботи побудований за алфавітом. Довідник включає такі розділи: загальні поняття і положення ортопедичної стоматології, методи обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології, підготовка ротової порожнини до ортопедичного лікування, лікування незнімними та знімними конструкціями, ортопедичне лікування у разі захворювань тканин пародонта та СНЩС, лікування дефектів зубних рядів, ускладнених вторинними деформаціями, лікування патологічної стертості твердих тканин зубів, питання щелепно-лицевої ортопедії, ортопедичне лікування у разі часткових дефектів зубних рядів з використанням методів імплантації. Висвітлено питання організації ортопедичної допомоги населенню.
Така побудова довідника дозволяє швидко, без зайвих затрат часу знайти необхідний матеріал з будь-якого питання ортопедичної стоматології.
Для студентів, лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-ортопедів.
Передмова
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ І ПОЛОЖЕННЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. Анатомічна шийка зуба.
Відбиток.
Відбиток орієнтовний (анатомічний).
Відбиток функціональний.
Відбиток компресійний.
Відбиток розвантажувальний.
Відбиток подвійний.
Відбиток комбінований.
Відбиток окдюзійний.
Дезінфекція.
Дезінфекція відбитків.
Естетика протезування.
Зубопротезна лабораторія.
Інструментарій.
Клінічна шийка зуба.
Крісло стоматологічне.
Ложки відбиткові.
Методи лікування.
Моделі, їх види, вивчення.
Оклюдатори.
Ортопедичні апарати.
Оцінка ефективності протезування.
Патологічна зубо-щелепна система.
Передстерилізаційна підготовка.
Правила дезінфекції у стоматологічних кабінетах.
Стерилізація.
Стілець для стоматолога.
Теоретичні принципи ортопедичної стоматології за Є.І.Гавриловим.
Технічна шийка зуба.
Технологія отримання відбитка.
ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО В КЛІНІЦІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ.
Агапова метод.
Артикуляція.
Анамнез.
Анамнез захворювання.
Анамнез життя.
Аномалія.
Гальванічні струми у ротовій порожнині, їх вивчення.
Гнатодинамометрія.
Дефект.
Дефекти коронок зубів.
Дефекти зубних рядів.
Дефекти піднебіння.
Деформація.
Деформації зубних рядів.
Деформації зубних рядів унаслідок травм.
Діагноз, його оформлення.
Дослідження слини.
Дослідження гістологічні та ізотопні в ортопедичній стоматології.
Електроміографія.
Електромастикаціографія.
Жувальний тиск.
Жувальна ефективність (Е).
Жувальна здатність.
Зондування.
Індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба (ІРОПЗ).
Історія хвороби в ортопедичній стоматології.
Класифікація беззубих верхніх щелеп за Шредером.
Класифікація беззубих верхніх щелеп за Дойніковим.
Класифікація нижніх беззубих щелеп за Келлером.
Класифікація беззубих щелеп за Оксманом.
Класифікація беззубих коміркових відростків та частин за наявності кінцевих дефектів зубних рядів за Ельбрехтом.
Класифікація дефектів зубних рядів за Бетельманом.
Класифікація дефектів зубних рядів за Гавриловим.
Класифікація дефектів зубних рядів за Ейхнером.
Класифікація дефектів зубних рядів.
Класифікація дефектів зубних рядів за Кеннеді
Коміркова дуга.
Конюшко метод.
Курляндського метод.
Мастикаціографія.
Мастикаціодинамометрія.
Методи дослідження несприйняття протезних матеріалів.
Методи дослідження.
Міотонометрія.
Міографія.
Об"єктивне обстеження.
Обстеження хворого.
Обстеження м"язів голови і шиї.
Обстеження слизової оболонки ротової порожнини.
Обстеження щелепних кісток.
Обстеження скронево-нижньощелепних суглобів.
Огляд лиця.
Огляд зубів, зубних рядів.
Пальпація.
Оклюзія.
Оклюзійна висота нижньої третини лиця.
Оклюзійна площина.
Оклюзійна поверхня зубів.
Оклюзійне поле.
Оклюзійна сагітальна крива.
Оклюзійна трансверзальна крива.
Оклюзія травматична первинна.
Оклюзія травматична вторинна.
Оклюзія травматична комбінована.
Оксмана метод.
Перкусія.
Прикус. Види прикусу.
Прикуси фізіологічні.
Прикуси патологічні.
Полярографія.
Прогноз хвороби.
Рентгенологічні методи дослідження.
Вивчення рентгенограм зубів.
Внутрішньоротова контактна рентгенографія.
Внутрішньоротова рентгенографія вприкус.
Збільшена панорамна рентгенографія
Комп "ютерна томографія.
Позаротова (екстраоральна) рентгенографія
Рентгенографія з використанням контрастних речовин.
Телерентгенологічне дослідження у стоматологічній практиці
Томографія
Реографія.
Рубінова проба.
Рухомість зубів. Апаратурні способи визначення.
Рухомість слизової оболонки ротової порожнини.
Ряховського проба.
Симптом.
Синдроми.
Скарги хворого.
Соловйова метод.
Статичні методи вивчення жувальної ефективності.
Хелкімо проба.
Христіансена проба.
ПІДГОТОВКА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ до ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Ортопедична і (чи) ортоДонтична спеціальна підготовка ротової по- рожнини до протезування.
Вирівнювання оклюзійної поверхні зубних рядів шляхом укорочення зубів.
Ортодонтичний метод виправлення оклюзійної поверхні зубних рядів.
Протетичний метод.
Попереднє лікування перед протезуванням.
Спеціальна підготовка зубів перед протезуванням знімними протезами.
Терапевтична спеціальна підготовка ротової порожнини до протезування.
Хірургічна спеціальна підготовка ротової порожнини до протезуван- ня.
Видалення коренів зубів.
Видалення одиночних (останніх) зубів на верхній і нижній щелепах.
Видалення піднебінного торуса.
Виправлення форм коміркового відростка, частини.
Висічення рухомої слизової оболонки коміркового відростка (частини).
Поглиблення пригінка порожнини рота.
Поглиблення дна ротової порожнини.
Поглиблення пригінка і дна ротової порожнини за Рерманом.
Переміщення підборідного судинно-нервового пучка.
Резекція частини коміркового відростка.
Усунення тяжів і рубців на слизовій оболонці протезного ложа.
"Аквасил".
"Акуфлекс" і "Акумікс".
"Акрел".
"Акроніл".
"Акродент-02".
Алмаз.
Альгінатні маси.
"Альгіногол".
"Альгінмакс".
"Альгідур".
"Артглас".
"Аурит".
"Бакрил".
Безколірна пластмаса.
"Боксил".
Бура.
"Бюгеліт".
"Вектрис".
"ВІгален-30".
"Вігален-35".
"Вікопрес".
"Віколоїд".
Віск базисний.
ВІСК бджолиний.
Віск канделільський.
Віск карнаубський.
Віск бюгельний.
Віск для моделювання незнімних протезів.
Віск липкий.
Віск монтановий.
ВІСК японський.
Воски синтетичні.
Воскові ливарні композиції.
Воскові композиції групи "Формодент".
Воскові ливарні композиції "Восколіт-1" та "Восколіт-2".
Воскова ливарна композиція "Восколіт-3".
Гіпс.
Гіпс м"який.
ГІПС звичайний
Гіпс твердий.
Гіпс надтвердий, супергіпс.
Гіпс особливо твердий, супергіпс із домішками синтетичних компо- нентів.
Глиноземний цемент.
Гранати.
"Дентафоль".
"Детазил".
"Діалог".
"Дурогал".
"Евікрол С+В".
"Екзафлекс".
Еластичні відбиткові матеріали.
"Еластик Плюс".
"Еладент".
"Еластопласт".
Електрокорунд.
"Ельцебонд CCV".
"Етакрид".
Етидсидікат.
"Євросид".
Залізо.
Золото.
Інструменти абразивні
"Ізозит".
Каніфоль.
Карбопласт.
Кварцевий пісок.
Керамічна маса "Віта VMK 95".
Керамічна маса "Віта Інтерно".
Керамічна маса "Віта Акцент".
Керамічна маса "Карат".
Керамічна маса "Дуцерам-LFC".
Керамічна маса "IPS-Класік".
Керамічна маса "Ultropaline".
Керамічна маса "МК".
"Керр Екструд".
Кобальт.
"Контраст".
Корозія. Види корозії.
Корозійна стійкість.
Корозійна втома.
Корунд.
"Кристосил-2".
"Кромальгін"
"Кромопан" і "Кромопан-2000".
Лаки компенсаційні.
Лак ретенційний.
Лак сепараційний.
Лак покривний ЕДА-02.
Лак покривний ЕДА-03.
Лак роздільний АЦ-1.
Лак роздільний "Ізокол".
"Лавакс" Воскова композиція для моделювання куксових вкладок. Випус-
Легування. Легувальні домішки.
Маси Вайнштейна.
Маса Керра.
Маси для облицювання штучних коронок, мостоподібних протезів.
Матеріали, допоміжні під час паяння.
Метали. Будова і кристалізація металів.
Анізотропія кристалів
Кристалізація металів
Метали. Основні властивості.
Металокераміка.
"Медстар AV".
"Модевакс".
Модифікатори.
"Монопласт-В".
Мольдин
Наждак.
"Неогенат Евгенолова" маса (фірма "Септодонт", Франція).
Нержавіюча стадь.
"Новус-ТМ" (США).
Озокерит
Окис хрому
Окис заліза
"Ортосил М".
"Ортопласт".
"Ортокор".
Паладій
"Панасил".
Парафін.
Пемза.
"Пластальгін".
Платина.
Полірувальні засоби.
Полімеризація
Поліконденсація.
Припій. Загальні відомості.
Припій для благородних сплавів золота.
Припій Д.М. Цитріна.
Припій марки ПсрМЦ-37.
"Протакрил".
"Регістрадо".
"Редонт".
"Репросил-Nf".
"Рєпін".
Рідке скло.
Сплави легкоплавкі.
Сплави. їх властивості.
Сплави. їх термічна обробка.
Сплав кобальтохромонікелевий (КХС).
Сплав золота 900-ї проби.
Сплав золота 750-ї проби.
Сплави на основі срібла і паладію.
Силіконові матеріали.
"Синма-М".
"Силасофт".
"Сидамін".
"Сидаур".
"Сіодіт".
"СІеласТ"69, -03; -05; -27" (Україна).
"Сідьбопдаст-В".
"Сідьбопдаст-Н".
"Супергель Меджік".
"Супер Пейст".
"SR-Спектразит".
Співполімеризація.
Срібло.
"Стадонт".
Стеарин.
"Стомадьгін" (Україна).
"Стомапдаст ".
Термопластичні відбиткові матеріали.
"Таргіс".
"Тіодент".
"Ypeen".
фарфор. Загальні відомості.
Фарфор. Основні властивості стоматологічного фарфору.
Фарфор. Його щільність.
фарфорові маси. Зміни під час спікання. Об"ємні зміни під час спікання.
фарфорові маси. Класифікація.
Формувальні маси.
"Формоліт".
"Фрейз" (Польща).
"Фторакс".
Хром.
"Хромазит-SR".
Церезин.
Штучні зуби.
Штучні фарфорові зуби.
Штучні зуби із пластмаси.
Штучні зуби. Металеві та комбіновані.
Явище синерезису.
ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НЕЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ
Вініри. Показання до застосування. Особливості виготовлення.
Відбілювання паяних мостоподібних протезів.
Види мостоподібних протезів.
Вкладки. Прямий метод виготовлення.
Вкладки. Непрямий метод виготовлення.
Вкладки. Моделювання вкладок.
Вкладки. Етапи виготовлення з високоміцних пластмас.
"Гірлянда", її клінічне та технічне значення.
Зняття коронок та мостоподібних протезів.
Інтрадентальні незнімні протези.
Клініко-лабораторні етапи виготовлення металевих штампованих ко- ронок.
лініко-лабораторні етапи виготовлення пластмасових коронок.
Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих незнімних ко- ронок.
Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих незнімних металопластмасових коронок.
Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих незнімних металокерамічних коронок.
Клініко-лабораторні етапи виготовлення незнімних штампованопая них мостоподібних протезів
Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих незнімних мостоподібних протезів
Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих незнімних мостоподібних металопластмасових протезів
Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих незнімних мостоподібних металокерамічних протезів.
Комп"ютерні технології виготовлення вкладок, коронок і мостоподібних протезів.
Консольні незнімні мостоподібні протези.
Коронка зуба штучна.
Коронка жакетна.
Коронка на штучній куксовій вкладці.
Коронка лита.
Коронка лита комбінована з фасеткою з фарфору.
Коронка металева.
Коронка комбінована за Бєлкіним.
Коронка за Бородюком.
Коронка металокерамічна.
Коронка пластмасова.
Коронка металопластмасова.
Коронка, виготовлена гальванопластичним методом.
Коронка за Гафнером.
Коронка екваторна.
Коронка телескопічна.
Коронка трьохчетвертна.
Коронки золоті штамповані.
Куксова вкладка. Методи виготовлення.
Лиття. Дефекти литва.
Методи лиття металевих деталей.
Методи плавлення сплавів.
Методи лиття сплавів.
Методи моделювання воскових композицій суцільнолитих конструкцій.
Мікропротези. їх класифікація.
Мостоподібний протез.
Мостоподібні протези розбірні.
Мостоподібні протези адгезивні.
Мостоподібні протези знімні.
Мостоподібні незнімні протези із золотих сплавів.
Напівкоронки.
Негативні сторони застосування незнімних мостоподібних протезів.
Непаяний мостоподібний протез.
Нітрид-титанове покриття незнімних зубних протезів.
Окисна плівка, методи її створення.
Опорні зуби. Вимоги до опорних зубів.
Парапудьпарні незнімні протези.
Піскоструменеві апарати. їх призначення.
Ретракція ясен.
Сепарація зубів.
Спайка складових частин протезів.
Способи з"єднання облицювальних пластмас із металевою поверхнею.
Способи підрізання довжини штампованих коронок.
Тіло мостоподібного протеза, його форми.
Тимчасові (провізорні) коронки.
Уступ. Види уступів у разі естетичних видів конструкцій.
Фасетки, їх види, методи виготовлення.
Штампування коронок за методом ММСІ.
Штампування коронок внутрішнім методом.
Штампування коронок за методом Паркера.
Штифтові зуби.
Штифтовий зуб Ільїної-Маркосян.
Штифтовий зуб за Річмондом.
Штифтовий зуб за Доганом.
Штифтовий зуб за Девісом.
Штифтовий зуб спрощений.
Штифтові Зуби 3 фасетками.
ЛІКУВАННЯ У РАЗІ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ ЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ Адаптація до ЗНІМНИХ конструкцій зубних протезів.
Анатомічні та функціональні утворення слизової оболонки у разі створення клапанної зони.
Артикулятори.
Артикулятор Бонвіля.
Артикулятор ГІЗІ "Сімплекс II".
Артикудятор Сорокіна.
Артикудятор Монсона.
Артикудятор індивідуальний анатомічний Я.М. Хайта.
Артикудятор індивідуальний "Гнатомат".
Артикулятори системи "Протар".
Бюгельні протези, їх переваги та недоліки.
Бюгельні протези. Показання до їх виготовлення.
Будова бюгедьного протеза.
Бюгедьний протез. Моделювання каркасу.
Вогнетривкі моделі. їх виготовлення.
Глибина утримувальної (ретенційної) зони.
Дублювання. Підготовка моделі до дублювання.
Дублювання гіпсових моделей.
Ефект медичної крововідсмоктувадьної банки.
Закони артикуляції за Бонвілем.
Індивідуальні ложки.
Класифікація стану слизової оболонки ротової порожнини за Суплє.
Класифікація зон податливості слизової оболонки за Аюндом.
Кламери.
Класифікаця груп дефектів зубних рядів за Бетельманом у разі виз- начення центральної оклюзії.
Клініко-лабораторні етапи виготовлення часткових знімних пластин- кових протезів.
Клініко-лабораторні етапи виготовлення повних знімних пластинко- вих протезів.
Клініко-лабораторні етапи виготовлення бюгельних протезів.
Корекція знімних протезів.
Лиття бюгельних протезів. Особливості плавлення металу.
Міжкоміркова висота.
Методи визначення міжкоміркової висоти
Межова лінія (розділова лінія, лінія огляду, кламерна лінія).
Методи паралелометрії моделі.
Методи обробки каркасу бюгельного протеза
Направка пластмасових протезів.
Об"ємне моделювання майбутнього базису протеза за П.Т. Танрикулієвим.
Перебазування пластинкових протезів.
Прикусні валики, їх підготовка до визначення міжкоміркової висоти беззубих щелеп.
Постановка штучних зубів по склу.
Постановка штучних зубів у разі прогенічного та прогнатичного співвідношення щелеп.
Проби Гербста на нижній та верхній беззубих щелепах.
Припасування індивідуальної ложки на нижню беззубу щелепу.
Припасування індивідуальної ложки на верхню беззубу щелепу.
Паралелометрія робочої моделі, визначення, апарати для її проведення
Підготовка воскової композиції каркасу бюгельного протеза до процесу лиття.
Протезні стоматити від використання знімних конструкцій зубних протезів.
Протезні стоматити. Класифікація.
Протезні стоматити травматичні.
Протезні стоматити токсичні.
Протезні стоматити алергійні.
Стареча прогенія. Механізм утворення.
Стабілізація та рівновага повних знімних протезів.
Способи гіпсування моделей у кювети.
Способи пакування пластмаси.
Теорія буферних зон Гавридова.
Терміни користування знімними конструкціями зубних протезів.
Типи з"єднання кламера з бюгельним протезом.
Технологія виготовлення паяного каркаса бюгельного протеза.
Технологія виготовлення суцільнолитого каркаса бюгельного протезу зі зніманням воскової репродукції з моделі.
Технологія виготовлення суцільнолитого каркаса бюгельного протеза на вогнетривкій моделі з кобальто-хромових сплавів.
Феномен Катца-Ефрона-Гедьфанда.
Фіксація визначеного центрального співвідношення щелеп.
Фіксація повних знімних протезів.
Фіксація знімних протезів.
Фіксація часткових знімних протезів.
ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА Вогнищевий пародонтит. Ортопедичні методи лікування.
Вимоги до конструкцій лікувальних апаратів у разі захворювань тканин пародонта.
Гінгівіти. Ортопедичні методи лікування та профілактики.
Знімні шинувальні конструкції постійної дії.
Знімні та комбіновані шини у разі лікування генералізованого паро- донтиту за умови збереження цілісності зубних рядів.
Знімні шини, комбінації знімних та незнімних шин у разі ортопедично- го лікування генералізованого пародонтиту, ускладненого частковою втратою зубів.
Класифікація шинувальних апаратів постійної дії.
Метод вибіркового пришліфування зубів.
Метод тимчасового шинування.
Незнімні шини у разі лікування генералізованого пародонтиту за умови збереження цілісності зубних рядів.
Незнімні шини як засіб ортопедичного лікування у разі генералізованого пародонтиту, ускладненого частковою втратою зубів.
Ортодонтичне лікування у разі захворювань тканин пародонта.
Пародонтити. Етіологія та патогенез.
Пародонтити. Класифікація М.ф. Данилевського (1994).
Пародонтити. Клініка та діагностика.
Принципи ортопедичного лікування у разі захворювань пародонта.
Теоретичні основи використання механізму терапевтичної дії орто- педичних апаратів у разі захворювань тканин пародонта.
Травматичний синдром.
Травматичні вузли: прямий, відображений.
ОРТОПЕДИЧНІ ЗАХОДИ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА.
Артрози скронево-нижньощелепного суглоба. Клініка, діагностика.
Артрози скронево-нижньощелепного суглоба. Методи лікування.
Артрити. Ортопедичні методи лікування.
Вивихи і підвивихи, їх види, прояви.
Вивихи І підвивихи. Ортопедичні заходи.
Дисфункціонадьний стан скронево-нижньощелепного суглоба.
Класифікація функціональних порушень і захворювань скронево- нижньощелепного суглоба (Ю.А. Петросов, 1996)
Парафункції жувальних м"язів. Ортопедична допомога хворим.
Психосоматичні чинники і їх роль у виникненні м"язово-суглобових дисфункцій.
Скронево-нижньощелепний суглоб.
ЕТІОЛОГІЯ, КЛІНІКА ТА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ У РАЗІ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ, УСКЛАДНЕНИХ ВТОРИННИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ.
Класифікація часткової відсутності зубів, ускладненої деформацією зубних рядів.
Клінічна картина часткової відсутності зубів, ускладненої деформацією зубних рядів.
Конструкція знімного мостоподібного протеза за Ю.К. Курочкіним.
Метод лікування у разі деформацій зубних рядів (апаратно- хірургічний).
Методи ортопедичного лікування у разі часткової втрати зубів, уск- ладненої деформацією зубних рядів.
Метод зішдіфування твердих тканин.
Метод дезоклюзії.
Механізм розвитку часткової відсутності зубів, ускладненої деформацією зубних рядів.
Ортопедичне лікування незнімними мостоподібними протезами у разі деформацій зубних рядів, спричинених медіальним нахилом молярів.
Хірургічний метод лікування деформацій зубних рядів.
ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЧНОЇ СТЕРТОСТІ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ
Вертикальна форма патологічної стертості зубів.
Горизонтальна форма патологічної стертості зубів.
Генералізована патологічна стертість зубів.
Етіологічні чинники та патогенез виникнення патологічної стертості зубів.
Змішана форма патологічної стертості зубів.
Класифікація патологічної стертості зубів за Бутаном.
Класифікація патологічної стертості за Гавриловим. Є.І.
Класифікація патологічної стертості зубів за Грозовським.
Клінічні прояви патологічної стертості зубів.
Лікування хворих з патологічною стертістю зубів.
Лікування прикусу, що знижується, на початковій стадії розвитку.
Лікування прикусу, що знижується, у стадії розвитку з локалізацією патологічного процесу в зубних рядах.
Лікування прикусу, що знижується, у стадії розвитку з локалізацією патологічного процесу в інтактних зубних рядах.
Лікування прикусу, що знижується, у стадії розвитку з деформаціями зубних та коміркових дуг.
Лікування прикусу, що знижується, у стадії розвитку з локалізацією патологічного процесу в зубних рядах та скронево-нижньощелепних суглобах.
Обмежена патологічна стертість зубів.
Прикус, що знижується. Початкова стадія та стадія розвитку з локалізацією патологічного процесу в зубних рядах. Клінічна картина.
Прикус, що знижується. Стадія розвитку з локалізацією патологічного процесу в зубних рядах та скронево-нижньощелепних суглобах. Клінічна картина
Профілактика патологічної стертості зубів.
Фізіологічна стертість зубів.
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ.
Апарати репонувальні, або вправлювальні, регулювальні.
Апарати ретенційні.
Апарати фіксувальні.
Апарат Бетельмана.
Апарат Бруна.
Апарат Катца.
Апарат Кудаженка.
Апарат Курляндського.
Апарат Оксмана.
Апарат Поста.
Апарат Рудька.
Апарат Єрмодаєва-Кудачова (ЄК-1Д).
Апарат Шаргородського.
Апарат Шура.
Апарати і пристрої для механотерапії.
Апарат Грозовського.
Вогнепальні поранення і переломи кісток лиця і щелеп.
Дефекти піднебіння.
Замісні протези.
Звуження ротової щілини (мікростомія).
Іммобілізація.
Іммобілізація стандартними шинами.
Іммобілізація з використанням лігатурного зв"язування зубів.
Класифікація невогнепальних переломів верхньої щелепи за Лефором.
Контрактура (зведення) щелеп.
Лікування комбінованих переломів щелеп.
Несправжні суглоби.
Обтуратори.
Переломи кісток лиця невогнепальні.
Перша допомога у разі травм щелепно-лицевої ділянки.
Післяопераційна захисна піднебінна пластинка.
Протезування після резекції верхньої щелепи.
Протезування у разі дефектів лиця.
Протезування за Оксманом у разі резекції половини нижньої щелепи.
Протезування у разі резекції підборідної ділянки нижньої щелепи.
Протезування після повної резекції нижньої щелепи.
Репонувальні апарати.
Формувальні апарати.
Шини дротяні індивідуального виготовлення (позалабораторного).
Шини пластмасові з швидкотвердіючої пластмаси позалабораторного виготовлення
Шини, виготовлені в зуботехнічній лабораторії.
Зубо-ясенна шина Вебера — однощелепна
Шина Ванкевича — двощелепна.
Щелепно-лицева ортопедія.
Щелепно-лицева травматологія.
ОРТОПЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ІМПЛАНТАЦІЇ У РАЗІ ЧАСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ.
Безпосереднє протезування з використанням імплантатів.
Віддалене післяімплантаційне протезування.
Диск-імплантат за Скортеччі.
Імплантологія.
Конструкції імплантатів, їх види.
Конструкції імплантатів, їх будова
Матеріали, що застосовуються в імплантології.
Методи імплантації.
Методики однофазної та двофазної імплантації.
Показання до імплантації.
Протипоказання до імплантації.
Система імплантатів "Віоіох".
Система імплантатів МГК (М.З. Міргазізов, В.Е. Гюнтер, В.І. Кін).
Ситема імплантатів CBS.
Система імплантатів AMS.
Ускладнення та їх профілактика в імплантології.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ.
Заступник головного лікаря.
Завідувач ортопедичного відділення.
Завідувач зуботехнічної лабораторії.
Кабінет первинного прийому.
Обліково-звітна документація.
Ортопедичне відділення.
Права та обовязки медичної сестри.
Посади молодших медичних сестер.
Реєстратура
Стоматологічна поліклініка.
Стоматологічний кабінет.
Штати медичного персоналу.Внимание

В связи с тем,что вы заблокировали трансляцию рекламы,вы сможете продолжить

просмотр сайта после нажатия одной из кнопок социальных сетей !

Facebook Twitter Google +