Лиття бюгельних протезів. Особливості плавлення металу.

Лиття бюгельних протезів. Особливості плавлення металу.

Із наявних апаратів плавлення металу (киснево-ацетиленовий апарат, або автоген, апарат вольтової дуги, високочастотні та електрошлакові ливарні установки), для лиття на вогнетривких моделях використовують високочастотні та електрошлакові установки. У разі їх використання відсутнє з"єднання металу з киснем повітря, що покращує якість плавлення.
Високочастотні ливарні установки нині вважають найкращими, але вони дорогі і потребують постійного інженерного нагляду. Тому для невеликих зуботехнічних лабораторій їх використання нерентабельне. В умовах невеликих зуботехнічних лабораторій міських, районних поліклінік найкраще застосовувати апарат електрошлакового плавлення. Дія апарату полягає у переплавленні електродів із сталі у середовищі розплавленого синтетичного шлаку. Плавлення металу в середовищі шлаку дозволяє отримати відливку високої якості, бо розплавлений метал проходить через шлак та очищується від домішок. Шлак захищає метал від окислення і запобігає виведенню із сплаву легулювальних компонентів, що не вдається досягти плавленням у високочастотних установках.
Шлак складається із кальцію фториду, алюмінію оксиду, титану оксиду тощо. Він проводить струм і має великий опір. За рахунок опору під час проходження струму шлак плавиться, розплавлюючи металеві електроди (температура плавлення 1700—1800 °С). Плавити можна електроди різного діаметру (8—18 мм), змінюючи напругу і силу струму. Розплавлений метал краплями стікає через шлак на дно ливникової чашки, очищуючись одночасно від неметалевих частинок.
Наплавивши необхідну кількість металу, після вимкнення струму електроди виймають із шлакової ванни. Під тиском, що створюється в пароутворювачі 110—12 атм), розплавлений метал заповнює стояк і по ливникових каналах — усю форму. Через 3—4 хв після заливання металу опоку занурюють у холодну воду і поступово очищують її від вогнетривної маси та відливки. Отриманий таким чином каркас пластичний і легко піддається механічному обробленню та припасуванню на гіпсові моделі з меншою затратою часу. Після оброблення та полірування з метою надання каркасу високої твердості, витривалості і збереження пружних властивостей проводять термічну обробку каркаса за температури
60 °С протягом 15 хв із наступним поступовим охолодженням у муфельній печі. Щоб уникнути деформацій каркаса протеза, термічну обробку проводять на вогнетривкій моделі.