Штати медичного персоналу.

Штати медичного персоналу.

Штатний розклад установлюється для лікарів стоматологів-ортопедів, які утримуються на кошти госпрозрахунку або спеціальні кошти.
Норматив: одна посада на 10 тис. дорослого населення даного населеного пункту, 0,7 посади для обслуговування 10 тис. дорослого сільського населення та 0,8 посади — на 10 тис. дорослого населення інших населених пунктів.
Посади зубних техніків зуботехнічної лабораторії, які утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюються в залежності від обсягу роботи, що визначається за чинними нормативами часу на зуботехнічні роботи. На кожні 10 посад зубних техніків установлюється 1 посада старшого зубного техніка (але не менше однієї посади).