Закони артикуляції за Бонвілем.

Закони артикуляції за Бонвілем.

Бонвіль розробив кілька законів артикуляції, які мають безпосереднє значення для конструювання штучних зубних рядів.
1. Між серединами суглобових головок з кожного боку і точкою контакту різальних поверхонь нижніх центральних різців розміщується простір в 10 см, величина якого коливається незначно. Таким чином утворюється рівносторонній трикутник зі сторонами 10 см.
2.
Глибина перекриття у ділянці різців не є довільною, а залежить від висоти горбків молярів та премолярів, від положення цих зубів у щелепній дузі і від кривизни всієї дуги. Висота горбків поступово зменшується від премолярів до молярів.
3.
Різці керують усіма рухами нижньої щелепи в напрямку до верхньої, подібно як ікла у деяких тварин. Якщо різці верхньої щелепи не перекривають нижніх різців, то моляри і премоляри, відповідно, не можуть мати достатньо розвинутих горбків, а якщо горбки і є, то вони стираються протягом якогось проміжку часу.
4.
Під час жування у разі рухів нижньої щелепи вліво зовнішні і внутрішні горбки молярів з лівого боку переміщуються на відповідні горбки верхньої щелепи, в той же час з правого боку нижньої щелепи зовнішні горбки переміщуються на внутрішні горбки верхньої щелепи. Під час рухів щелепи вправо відбувається те саме, тільки у зворотному порядку.
Закони Бонвіля ще раз підкреслюють, як важливо враховувати взаємозалежність різних елементів артикуляційної ланки під час конструювання штучних зубних рядів.