Клінічна картина часткової відсутності зубів, ускладненої деформацією зубних рядів.

Клінічна картина часткової відсутності зубів, ускладненої деформацією зубних рядів.

Клінічна картина переміщення зубів після видалення антагоністів залежить від топографії та величини дефекту. Якщо дефект утворений у результаті втрати основного та побічного антагоніста, найчастіше виникає зміна положення зуба у вертикальному напрямку. Зуб без антагоністів переміщується в бік дефекту зубного ряду, відстань між його оклюзійною поверхнею та беззубою ділянкою коміркового відростка чи частини протилежної щелепи поступово зменшується аж до виникнення контакту зі слизовою оболонкою.
У разі видалення кількох зубів можуть зміщуватися два, три та більше прилеглих зубів.
Деформація зубних рядів після видалення зубів в осіб середнього та старшого віку розвивається поступово, а в підлітків — більш швидкими темпами. Унаслідок хронічної мікротравми відбувається компресійна перебудова слизової оболонки, яка клінічно проявляється зміною конфігурації рельєфу беззубої ділянки коміркового відростка чи частини; хронічна травма може призвести до малігнізації слизової оболонки. Симптомом вираженої деформації зубного ряду є блокування руху нижньої щелепи в сагітальному напрямку, зумовлене порушенням оклюзійних співвідношень. Створення блоків у разі зміщення зубів може спричинити біль у скронево-нижньощелепному суглобі, що супроводжується больовим відчуттям в одному чи в обох суглобах. Біль у суглобах нерідко виникає за умови заміщення дефекту зубного ряду без попереднього усунення феномену Попова—Годона.
Під час обстеження зубних рядів чітко визначається деформація оклюзійної кривої різного ступеня вираженості: зуби верхньої щелепи змішуються нижче від оклюзійної кривої, а зуби нижньої щелепи можуть знаходитися вище від неї. Під час огляду коміркового відростка чи частини та тканин пародонта зубів, що змістилися, може бути виявлена різна клінічна картина перебудови: в одних випадках ясенна борозна не змінена, відсутня видима атрофія кісткової тканини, в інших спостерігається атрофія, пародонтальні кишені та патологічна рухомість зубів. Комірковий відросток чи частина інколи збільшені в обсязі.
Клінічні особливості І та II форм зубощелепних деформацій за В.О.Пономарьовою описано в даному розділі (див. с. 221).