Протипоказання до імплантації.

Протипоказання до імплантації.

В імплантології протипоказання прийнято ділити на абсолютні (загальні і місцеві) та тимчасові.
До загальних протипоказань відносять:.
— будь-які, зі слів хворого, причини для відмови від хірургічного втручання;.
— будь-які протипоказання до місцевої анестезії;.
— захворювання, на які може негативно впливати імплантація (захворювання серцево-судинної системи, крові, печінки, нирок, трансплантація органів, ревматичні захворювання);.
— форми терапії, які можуть негативно влинути на приживлення і збереження імплантата, а також на його ложе (наприклад, імунопригнічувальні засоби, антидепресанти, протизгортальні засоби, цитостатики);.
— захворювання нервово-психічного походження;.
— ситуації, пов"язані з важким психологічним чи фізичним стресом;.
— недостатнє бажання пацієнта, а також кахексія, старечий вік, недостатній рівень загальної гігієни. Однак, стан загальної гігієни не є абсолютним протипоказанням до використання дентальних імплантатів.
Місцеві протипоказання:.
— недостатній рівень гігієни ротової порожнини;.
— обмеження мануальних здатностей, зокрема рухової активності;.
— больовий синдром у щелепно-лицевій ділянці невиясненого генезу;.
— дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, які не піддаються корекції і можуть зумовити надмірне навантаження на імплантат;.
— генералізований маргінальний гінгівіт, що не піддається лікуванню;.
— часточкові фіброми, фіброми протезного краю;.
— недостатня кількість кісткової тканини, невідповідна структура кісткової тканини, втрата більше ніж третини маси коміркової тканини (для безпосередньої імплантації);.
— несприятлива відстань до nervus alveolaris inferior, до верхньощелепної і носової пазух.
Протипоказання тимчасового характеру:.
— гострі форми захворювань;.
— стадії реабілітації і видужання;.
— вагітність;.
— наркотична залежність;.
— стан після опромінення протягом 1 року.
Ретеновані зуби, кісти, пухлини кісткових тканин і запальні процеси в ділянці щелепних кісток також є протипоказаннями до імплантації.
Остаточне рішення про проведення стоматологічної імплантації залежить від згоди всіх задіяних спеціалістів: детальний огляд хворого рекомендується проводити разом з хірургом-імплантологом для вибору місця і кількості імплантатів, під час вибору ортопедичної конструкції бажана участь зубного техніка.