Фарфор. Основні властивості стоматологічного фарфору.

Фарфор. Основні властивості стоматологічного фарфору.

За різними властивостями стоматологічні фарфори ближчі до скла. Вони є переохолодженими рідинами і внаслідок високої в"язкості під час охолодження можуть зберігати склоподібний ізотопний стан без помітної кристалізації. Стоматологічні фарфори можуть переходити з твердого у рідкий стан і навпаки без утворення нової фази. Фарфор утворюється у
результаті складного фізико-хімічного процесу взаємодії компонентів фарфорової маси за умови високої температури. За температури 1100—1300 °С калієвий польовий шпат перетворюється у калієве польовошпатове скло. Основні структурні елементи фарфору:.
.
1) склоподібна ізотопна маса, яка складається із польовошпатового скла з різним ступенем насичення;.
2) не розчинені у склі оплавлені частинки кварцу;.
3) кристали муліту, розподілені у розплаві польовошпатового скла;.
4) пори.
Склоподібна ізотопна маса в сучасних стоматологічних фарфорах складає основу. Вона зумовлює їх якості і властивості. Важливим чинником у будові фарфору є пори. Найбільшу пористість матеріал має перед початком спікання. З утворенням склоподібної фази пористість знижується, підвищується густина матеріалу і, відповідно, скорочуються розміри виробу.