Класифікація нижніх беззубих щелеп за Келлером.

Класифікація нижніх беззубих щелеп за Келлером.

Запропонована класифікація поширюється на беззубі нижні щелепи. В її основу покладено ступінь вираженості і локалізацію атрофії коміркової частини або одного з елементів, які визначають можливість анатомічної ретенції та умови для створення замикального клапана. Заданою класифікацією розрізняють чотири типи беззубих щелеп.
.
У разі першого типу є незначна та помірно виражена атрофія коміркової частини. Збережена коміркова частина на всьому протязі є добрим пунктом анатомічної ретенції, запобігає зміщенню протеза як в трансверзальному, так і сагітальному напрямках. Перехідна складка, точки прикріплення губної, язикової вуздечок та щічні складки розміщені низько, завдяки чому є можливість за допомогою функціонального відбитка створити по краю протеза замикальний клапан.
Для другого типу характерна сильно виражена атрофія коміркової частини, яка призвела до повного її зникнення. У такому разі атрофія охоплює навіть тіло щелепи. Такий процес може бути спричинений відсутністю функціонального подразника, який нашаровується на атрофію вікового характеру. Перехідна складка, точки прикріплення вуздечок, щічних складок слизової оболонки розміщені на одному рівні з поверхнею протезного ложа. Анатомічна ретенція відсутня, а умови для створення замикального клапана незадовільні. Часто спостерігається гострий край внутрішньої косої лінії. З точки зору ортопедичного лікування цей тип беззубих щелеп є найважчим для проведення протезування. Відсоток невдалого протезування сягає високих цифр, що є показанням до пластики коміркової частини.
У разі третього та четвертого типу атрофія коміркової частини нерівномірна. За наявності третього типу коміркова частина збережена у фронтальному відділі, але відсутня у бічних, четвертого — різко виражена у фронтальному відділі за відносного збереження у бічних. Найбільші труднощі для протезування виникають у разі четвертого типу. Базис протеза, не маючи опори у фронтальному відділі, зісковзує допереду. Четвертий тип є наслідком раннього видалення зубів фронтальної ділянки внаслідок захворювань тканин пародонта, травм тощо.