Постановка штучних зубів у разі прогенічного та прогнатичного співвідношення щелеп.

Постановка штучних зубів у разі прогенічного та прогнатичного співвідношення щелеп.

У разі прогенічного співвідношення щелеп постановку фронтальних зубів проводять у прямому прикусі або за правилами ортогнатичного прикусу, розширюючи верхню дуту і звужуючи нижню таким чином, щоб нижні жувальні зуби перекривали верхні. Для цього нижні праві жувальні зуби ставлять на верхній щелепі зліва, а нижні ліві — на верхній щелепі справа. Зуби верхньої щелепи в такому ж порядку розміщують на нижній щелепі. У разі різко вираженої прогенії постановку фронтальних зубів проводять у прогенічному прикусі із забезпеченням контакту губної поверхні — верхніх і язикової поверхні — нижніх фронтальних зубів, верхній зубний ряд вкорочують на один премоляр з обох боків. Сагітальна оклюзійна крива установлюється за склом з меншою кривизною, як у разі ортогнатичного прикусу: премоляр торкається скла тільки щічним горбком, піднебінний відстає від площини скла на 0,5 мм. Перший моляр торкається площини медіальними щічними і піднебінними горбками, дистальні горбки відстають від площини на 0,5 мм. Другі моляри торкаються площини скла тільки медіальними щічними горбками, інші горбки відстають від площини на 1—1,5 мм.
Постановка штучних зубів у разі прогнатичного прикусу має певні особливості, а саме зменшується довжина дуги на два премоляри (не проводять постановку перших премолярів з кожного боку). Подальша постановка зубів проводиться за загальноприйнятими правилами. Виготовлення протезів із штучними яснами у фронтальному відділі полягає у тому, що потовщують базис у ділянці верхньої губи, а це погіршує естетичний вигляд хворого. Для ефективного відновлення естетичних і функціональних норм постановку верхніх фронтальних зубів проводять на приточці, з деяким зміщенням в оральний бік від середини коміркового відростка, а нижніх — вестибулярно. У такому разі порушується замикальний клапан і, як наслідок, погіршується фіксація протезів.