Передмова

Передмова

Вивчення ортопедичної стоматології — тривалий і непростий процес, що бере початок від основ пропедевтичного курсу в студентські роки і триває протягом усієї лікарської діяльності в системі післядипломної освіти.
Ортопедична стоматологія включає в себе великий обсяг інформації, який стосується таких її основних розділів, як пропедевтика, матеріалознавство, зубне протезування, щелепно-лицева ортопедія.
Пошук необхідної інформації у підручниках з ортопедичної стоматології та монографіях потребує дуже багато дорогоцінного часу як у студентів, так і в лікарів стоматологів-ортопедів.
Нами зроблена спроба створити довідник з ортопедичної стоматології за дещо іншим принципом, порівняно з тими довідниками, що вже існують, де розділ "Ортопедична стоматологія" входить як складова загальної стоматології.
Виділено 13 основних розділів, які охоплюють питання загальних положень ортопедичної стоматології, організації ортопедичної служби, обстеження хворих у клініці ортопедичної стоматології, питання матеріалознавства, клініки та технології виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів. Висвітлені основні поняття клініки та проблем протезування знімними конструкціями, щелепно-лицевої ортопедії, захворювань тканин пародонта, скронево-нижньощелепного суглоба, патологічної стертості зубів, вторинних деформацій зубних рядів, імплантації в ортопедичній стоматології.
Для зручності використання кожен розділ побудований в алфавітному порядку, що дозволяє швидко і без особливих зусиль знайти необхідну інформацію з будь-якого питання ортопедичної стоматології як студенту-початківцю, так і досвідченому лікарю стоматологу-ортопеду.
Довідник розрахований на широке коло користувачів: студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів, наукових працівників, практичних лікарів.
Ми будемо щиро вдячні читачам за всі зауваження та побажання щодо нашого довідника, оскільки це в майбутньому допоможе покращити його якість.