фарфорові маси. Зміни під час спікання. Об"ємні зміни під час спікання.

фарфорові маси. Зміни під час спікання. Об"ємні зміни під час спікан- ня.

Під час спікання фарфору відбувається значна усадка фарфорових мас (20—40 %). Основна причина об"ємної усадки полягає у недостаньому ущільненні частин керамічної маси, між якими залишаються порожнини. Іншими причинами об"ємних скорочень є втрата рідини, необхідної для приготування фарфорової маси, вигорання органічних добавок (декстрин, цукор, крохмал). Практичне значення має направлення об"ємної усадки. Найбільша усадка фарфору іде в бік більшого тепла, в напрямку сили тяжіння і більшої маси. У першому і другому випадках — незначна, оскільки в сучасних печах гарантовано рівномірний розподіл тепла, а сила тяжіння незначна через застосування невеликої кількості фарфору. Усадка в напрямку великих мас значно вища. Маса в розплавленому стані та за наявності поверхневого натягу і зв"язку між частинами намагається набути форми краплі. При цьому вона підтягується від периферійних ділянок до центральних частин коронки, де маса фарфору більша. Під час виготовлення фарфорової коронки керамічна маса, скорочуючись, рухається від шийки зуба в бік до центру коронки, піднімаючи при цьому платинову матрицю, унаслідок чого може з"явитися щілина між коронкою та уступом моделі препарованого зуба.