Соловйова метод.

Соловйова метод.

За методом Соловйова та співавторів жувальна ефективність визначається за сумарною енергозатратою жувальних м"язів з боку жування на одиницю корисної роботи (А), яка виконується під час фізіологічної жувальної проби з дозованим навантаженням (горіх фундука 0,8 г). Корисну роботу визначають за масовими залишками на ситах (набір з 5 сит з діаметрами отворів 2,4; 2,0; 1,6; 1,2; 0,8 мм), вираховуючи за формулою; А = К,М,+ К
М
+ + КзМз + К
М
+ К
М
+ К
М
, де М,...М
— маса харчових залишків у ситах, М
— різниця між початковою масою тестової порції (0,8 г) £
"
, а К, .б — коефіцієнти, розраховані математичним шляхом на основі експериментальних даних: К,+ 0,043; Кг = 0,11; Кз = 0,132; К
= 0,165; К
= 0,22; Кб = 0,22.При цьому чим менше затрачено енергії на м"язові зусилля під час виконання корисної роботи, тим вища жувальна ефективність.