Оксмана метод.

Оксмана метод.

І.М. Оксман доповнив метод Агапова тим, що запропонував оцінювати зуби, грунтуючись на таких ознаках, як площа їх жувальної або різальної поверхні, кількість жувальних горбків та коренів, товщина стінок комірок і місця розміщення їх у зубній дузі. Оксман запропонував також ураховувати зуби мудрості і їх стійкість у комірках та ступінь руйнування каріозним процесом. Так, зокрема, зуби з рухомістю другого ступеня отримують тільки половину оцінки, а зуби з рухомістю третього ступеня та зруйновані каріозним процесом, що не підлягають лікуванню, вважаються відсутніми. Автором запропоновано вести подвійне записування. Перше — для урахування загальної втрати жувальної ефективності та стану зубів, які залишилися, друге — для урахування кількості втрачених зубів на кожній щелепі (табл. 4).
.
У чисельнику пишеться цифра, що вказує на втрату жувальної ефективності на верхній щелепі, а в знаменнику — цифра, що вказує на втрату жувальної ефективності на нижній щелепі. Таке позначення функціональної цінності створює правильне уявлення щодо прогнозу та результату протезування. Вираховування жувальної ефективності за І.М. Оксманом порівняно з методом М.І. Агапова є більш ефективним та інформативним.
Таблиця 4.
Жувальні коефіцієнти за І.М. Оксманом