Прикуси фізіологічні.

Прикуси фізіологічні.

До фізіологічних прикусів відносять: ортогнатичний, прямий, фізіологічну прогнатію, фізіологічну опістогнатію.
.
Ортогнатичний прикус характеризується наступними ознаками:.
1.
Ознаки, що стосуються всієї зубної дуги:.
— форма верхньої зубної дуги — еліпсоподібна, нижньої — парабола;.
— на верхній щелепі зубна дуга більша від коміркової, а коміркова — більша від базальної, на нижній щелепі зворотні взаємовідношення: найбільша базальна дуга, далі коміркова, а найменша зубна дуга;.
— кожен зуб має два антагоністи: головний та додатковий, за винятком верхніх зубів мудрості та нижніх центральних різців — вони мають по одному антагоністу;.
— зуби кожного зубного ряду торкаються контактними точками апроксимальних поверхонь;.
— висота зубних коронок поступово зменшується від центральних різців до молярів (за винятком ікла);.
— верхні зуби нахилені коронками дозовні, а коренями — досередини, нижні — навпаки.
2.
Ознаки, що стосуються змикання фронтальних зубів:.
— верхні фронтальні зуби перекривають нижні зуби в межах однієї третьої висоти коронки (1,5—3 мм).
— середні лінії між верхніми та нижніми центральними різцями знаходяться в одній сагітальній площині.
3.
Ознаки, що стосуються змикання жувальних зубів:.
а) у щічно-піднебінному напрямку:.
— щічні горбки верхніх зубів розташовані дозовні від однойменних горбків нижніх зубів, а щічні горбки нижніх зубів — досередини від однойменних горбків верхніх зубів, тому верхні піднебінні горбки потрапляють у змикальні щілини нижніх зубів, а нижні щічні — у змикальні щілини верхніх зубів;.
— язикові горбки нижніх зубів розташовані досередини від піднебінних горбків верхніх зубів;.
— зовнішні (щічні) і внутрішні горбки, як верхніх, так і нижніх жувальних зубів, з обох боків щелеп розташовані на різних рівнях. У фронтальному розрізі жувальних зубів утворюється поперечна крива, випукла на верхніх зубах і ввігнута — на нижніх.
б) ознаки, які стосуються змикання жувальних зубів у передньо-задньому напрямку:.
— передній щічний горбок першого верхнього моляра розташований на щічному боці першого нижнього моляра у поперечній борозні між щічними горбками, а задній щічний горбок верхнього першого моляра розташовується між дистально-щічним горбком першого нижнього моляра і медіально-щічним горбком другого нижнього моляра;.
— жувальні поверхні нижніх зубів утворюють сагітальні ввігнуті криві поверхні; жувальні поверхні верхніх зубів утворюють сагітальну криву, але не ввігнуту, а випуклу, яка повторює форму нижньої увігнутої кривої.
Прямий прикус відрізняється від ортогнатичного тим, що різальні краї верхніх зубів не перекривають, а змикаються прямо із різальними краями нижніх зубів. У ділянці бічних зубів взаємовідношення між зубами таке ж, як і в ортогнатичному прикусі.
Фізіологічна опістогнатія і фізіологічна прогнатія здебільшого відповідають ознакам ортогнатичного прикусу. Різниця лише в напрямку коміркових відростків та частин і фронтальних зубів. У разі опістогнатії фронтальні зуби разом із комірковим відростком та частиною спрямовані дозаду, у разі прогнатичного прикусу — допереду. Таке розміщення не впливає на функціональну цінність зубо-щелепної системи.