Формувальні маси.

Формувальні маси.

Під час виготовлення різноманітних ортопедичних конструкцій використовується метод точного лиття. Суть його в тому, що розплавлений метал під тиском заповнює раніше підготовлену порожнисту форму і в ній кристалізується. При цьому отримують елементи протезів і цілі протези високої точності за умови дотримання певних технологічних норм та правил. У клініці ортопедичної стоматології застосування нержавіючих та кобальто-хромових сплавів, що мають високі температури плавлення, призвело до необхідності створення спеціальних композицій формувальних матеріалів. Під час лиття металевих сплавів, які мають високу температуру плавлення, повинні використовуватися тільки вогнетривкі формувальні маси. Вони мають відповідати таким вимогам:.
.
— не руйнуватися і не плавитися у разі нагрівання до температури, яка перевищує температуру плавлення металу на 200—250 °С;.
— мати високу ступінь дисперсності, яка дозволяє отримувати чисті і гладенькі поверхні;.
— рідкі пасти з вогнетривких сумішей повинні мати добру рідкотекучість, стабільність, змочувати воскові моделі, накладатися на них без утворення повітряних порожнин;.
— забезпечувати міцність і цілісність ливарної форми, її газопроникність під час відливки;.
— не створювати негативного впливу на структуру або властивості матеріалу відливки;.
— володіти здатністю до термічного розширення, яке компенсує усадку під час відливки;.
— бути інертними для людини під час роботи з ними.
У сучасному ливарному виробництві використовують гіпсові, сульфатні формувальні матеріали, а також фосфатні та силікатні.
Окис кремнію (Si0
) є хімічною основою кварцових пісків. Кварцові піски, які мають не більше ніж 2 % глиняних домішок, використовують для приготування формувальних мас, які застосовуються для лиття сплавів з температурою плавлення понад 1000 °С. Окис кремнію — основний компонент суміші. Він надає формувальній масі вогнетривких властивостей. Формувальні матеріали, з яких виготовляються вогнетривкі сорочки, повинні володіти високою ступінню дисперсності. Від величини часток матеріалу, з яких складається оболонка ливарної форми, залежить чистота поверхні відливки. Як вогнетривку сорочку використовують мікродисперсний порошок кварцової муки (маршаліт).
Етилсилікат — (див. с. 81). Кварцовий пісок — "(див. с. 84). Глиноземний цемент — (див. с. 79).
Рідке скло — (див. с. 101).