Анамнез.

Анамнез.

Слово "анамнез" походить від грецького anamnesis — пригадування, що вказує на сукупність даних, отриманих під час медичного обстеження шляхом опитування обстежуваного чи осіб, які його знають.