Переломи кісток лиця невогнепальні.

Переломи кісток лиця невогнепальні.

Розрізняють такі переломи: прямі (на місці нанесення травми), непрямі, змішані; повні, неповні (тріщини кістки); одиночні, подвійні, множинні; ізольовані, комбіновані, поперечні, поздовжні, косі, дірчасті, аркоподібні, гвинтоподібні, забиті, велико- та дрібноосколкові; відкриті (з ушкодженням покривних тканин — шкіри, слизової оболонки), закриті; проникні (рана у разі переломів з"єднується (проникає) з ротовою, носовою порожниною, приносовими пазухами, глоткою, трахеєю; непроникні.
Ознакою перелому верхньої або нижньої щелепи є зміна форми обличчя, порушення прикусу, болюча припухлість на місці перелому, патологічна рухомість, інколи відкритий рот, слинотеча, порушення жування, ковтання, мовлення, дихання, різкий біль, особливо під час жування.
Класифікація невогнепальних переломів верхньої щелепи за Лефором — див. с. 249.
Переломи нижньої щелепи складають значну більшість усіх уражень кісток лиця. Це зумовлено більшим розміром нижньої щелепи, її випнутим положенням і, частково, особливостями форми та з"єднання з кістками черепа.
Згідно з класифікацією Д.А. Ентіна лінії переломів проходять у типових місцях нижньої щелепи.
Розрізняють серединні, бічні, одиночні, подвійні (одно- і двобічні), потрійні, множинні та інші переломи нижньої щелепи.
Серединний перелом (ділянка центральних різців). Ознаки: мінімальне порушення прикусу, контакт піднебінних горбків верхніх бічних зубів з язиковими горбками нижніх бічних зубів, невелике розходження уламків тіла нижньої щелепи по лінії перелому.
Ментальний (бічний) перелом (у ділянці ікол, премолярів і молярів). Ознаки: значне порушення прикусу, менший уламок зміщується догори і досередини, більший — донизу і досередини. У разі двобічних ментальних переломів виникають три уламки: два бічних і один середній. Бічні уламки зміщуються догори і досередини, середній — донизу і назад, що зумовлює зміщення кореня язика назад, налягання його на надгортанник і, як наслідок, розвиток асфіксії.
Перелом у ділянці кута нижньої щелепи (кутовий). Ознаки зміщення уламків звичайно незначні (тому що лінія перелому знаходиться у м"язовому футлярі, який утворений прикріпленими до кута щелепи жувальним м"язом — зовні і медіальним крилоподібним м"язом — зсередини), іноді незначний відкритий прикус у разі двобічних кутових переломів.
Перелом шийки суглобового відростка нижньої щелепи (пришийковий). Ознаки: однобічний перелом — зміщення нижньої щелепи в бік перелому, відсутність рухомості суглобової головки на боці перелому і частково відкритий прикус з контактом дистальних горбків останніх молярів.
Зустрічаються інші види переломів нижньої щелепи: поздовжній перелом висхідної гілки нижньої щелепи та відрив вінцевого відростка нижньої щелепи.
Зміщення уламків нижньої щелепи залежить від характеру, виду перелому, сили та напрямку тяги прикріплених до нижньої щелепи м"язів, а також від розміщення щілини (лінії) перелому по відношенню до сагітальної, фронтальної та горизонтальної площин.