Металокераміка.

Металокераміка.

Під металокерамікою розуміють суцільнолиті металеві каркаси, облицьовані фарфором. Упровадження металокераміки — це, безумовно, крок уперед у стоматології, оскільки стало можливим використовувати всі переваги таких матеріалів, як метал і фарфор, в єдиній конструкції. Для виготовлення металокерамічних протезів випускаються спеціальні сплави.
.
Сплави для металокерамічних зубних протезів. Нині в зуботехнічних лабораторіях широко використовують близько 150 різних сплавів для металокераміки. До них ставлять такі вимоги:.
1.
Температура розм"якшення сплаву повинна бути вищою від температури спікання фарфору.
2.
Різниця коефіцієнтів термічного розширення сплаву і фарфору повинна бути мінімальною.
3.
Наявність умов до з"єднання з фарфором.
4.
Володіння задовільними ливарними властивостями.
5.
Довговічність і стабільність якостей.
6.
Корозійна стійкість.
7.
Сумісність із тканинами ротової порожнини.
Наявні сплави для металокераміки поділяються на дві основні групи — благородні і неблагородні. Сплави на основі благородних металів поділяються на золоті, золото-паладієві і срібно-паладієві. Сплави металів благородних груп мають кращі литтєві властивості і корозійну стійкість, однак за щільністю поступаються сплавам неблагородних металів. Недоліком сплавів на основі золота є обмежена щільність.
Неблагородними сплавами для металокераміки є сплави на основі нікелю і сплави на основі кобальту. Вони мають високі механічні властивості. Однак температура плавлення цих сплавів на 500 °С вища, ніж сплавів на основі золота. Для покращення ливарних властивостей таких сплавів у низку закордонних рецептур включали берилій, який токсичний, що і спричиняло токсико-алергійні реакції. У результаті проведених досліджень була встановлена можливість застосування вітчизняних кобальто-хромових сплавів (КХС) для виготовлення металокерамічних протезів. Цей сплав протягом багатьох років випускає Петербурзький завод медичних полімерів ("Медполімер").
Керамічні маси для металокераміки. Виготовлення металокерамічної конструкції зубного протеза — складний багатоетапний процес. Якість металокерамічних протезів визначається властивостями застосованих матеріалів. Керамічна маса повинна відповідати певним вимогам, які умовно поділяються на 4 групи: фізичні, біологічні, технологічні та естетичні. До фізичних характеристик відносять щільність у разі зсуву, стиснення і згинання; до біологічних — нетоксичність, відсутність алергійних компонентів; до технологічних — відсутність включень, коефіцієнт литтєвого термічного розширення повинен відповідати такому на металевій основі. Естетичні вимоги пов"язані із повноцінним відновленням природного кольору зуба.