Залізо.

Залізо.

Метал, поширений у природі. Залізні руди містять хімічні сполуки його з киснем. Найважливішими залізними рудами є магнітний залізняк — магнетит (Fe
0
), червоний залізняк — гематит (Fe
0
), бурий залізняк (2Fe
0
* ЗН
0), шпатовий залізняк (сидерит), що містить залізо в карбонаті FeC0
. Залізо отримують також із руд, що містять хром (хроміти), хромонікелевих руд, титаномагнетитових тощо. Чисте залізо має синювато-сріблястий колір, у хімічному відношенні нестійке. У вологому середовищі воно піддається корозії. Розчини солей і кислот розчиняють залізо. Залізо — дуже пластичний метал, проте отримати його в чистому вигляді і захистити від корозії дуже важко. Широке застосування знайшли різноманітні сплави на основі заліза, із яких найпоширенішими є різноманітні сталі. У зубопротезній практиці використовують маловуглецеві сталі зі вмістом вуглецю до 0,15 %. Велика кількість вуглецю робить сталь твердішою і менш стійкою до корозії.