Методи лікування.

Методи лікування.

Успіх ортопедичного лікування хворих залежить від багатьох чинників, але, на нашу думку, однією з головних ланок цього складного механізму є правильне складання плану. План лікування складають після обстеження хворого та постановки діагнозу. У нього насамперед включають необхідність та обсяг спеціальної підготовки ротової порожнини до протезування, вид протезування і конструкцію протеза. Спеціальна підготовка ротової порожнини до ортопедичного лікування висвітлена в розділі "Підготовка ротової порожнини до ортопедичного лікування".
.
Під час вибору виду протезування необхідно знати, що розрізняють безпосереднє, найближче та віддалене протезування.
У разі безпосереднього протезування протези фіксують у ротовій порожнині відразу після проведення оперативних втручань, але не пізніше ніж через 24 год; такі протези виготовляють до операції. Серед лікарів стоматологів-ортопедів такі протези ще називають імедіат-протезами.
Найближче протезування застосовують у перші два тижні, в період заживання та епітелізації післяопераційної рани.
Віддалене протезування використовують у пізніші терміни, приблизно до 3 міс після проведення оперативних втручань.
Необхідно пам"ятати, що вирішення проблеми лікування — це тільки одна частина лікувального процесу, адже відновлення цілісності зубного ряду ще не вирішує усіх завдань. Ортопедичні конструкції насамперед повинні виконувати профілактичну функцію для максимального запобігання подальшому руйнуванню зубо-щелепної системи.
Правильному вибору методу ортопедичного лікування сприяють добрі знання з функціональної анатомії, фізіології, етіології, патогенезу, клініки та діагностики стоматологічних захворювань. Адже від того, наскільки правильно складено і виконано план ортопедичного лікування, залежить кінцевий результат роботи лікаря, відновлення втрачених функцій та запобігання подальшому прогресуванню захворювань щелепно-лицевої ділянки.