Теоретичні принципи ортопедичної стоматології за Є.І.Гавриловим.

Теоретичні принципи ортопедичної стоматології за Є.І.Гавриловим.

1.
Лікар стоматолог-ортопед повинен обов"язково мати вищу медичну стоматологічну освіту.
2.
Найефективніша ортопедична допомога забезпечується в ортопедичних інститутських клініках, великих ортопедичних та ортодонтичних відділеннях стоматологічних поліклінік, оскільки вони оснащені спеціальним обладнанням і мають у своєму штаті лікарів-ортопедів, здатних вирішувати найскладніші завдання.
3.
Третій принцип запозичено із загальної медицини на підставі ідеї єдності систем організму. Виходячи з вищесказаного, захворювання зубо-щелепної системи необхідно розглядати з урахуванням загального стану організму. Під час підготовки хворого до ортопедичного лікування та в ході його проведення необхідно керуватися цим положенням, звертаючи увагу не тільки на місцеві прояви, але й супутні захворювання, психологічні особливості хворого.
4.
Протезування є як лікувальним, так і профілактичним заходом, що базується на міцному фундаменті знань про будову і функції органів як у нормі, так і за умови їх захворювань. В основу цього принципу покладено ідею про необхідність вивчення етіології, патогенезу, частоти ураження, клінічної картини захворювання, ортопедичного лікування його найближчих та віддалених результатів у разі визначення форм ураження зубо-щелепної системи.
5.
Будь-який протез, шина, ортодонтичний апарат необхідно розглядати як лікувальні засоби, що володіють крім терапевтичної небажаною (побічною) дією. Знання обох цих дій обумовлює успіх ортопедичного лікування.
6.
Вибір конструкції протеза, апарата залежить не тільки від характеру захворювання, але й від його стадійності, зокрема, від стадії руйнування зубного ряду. Упровадження цього принципу передбачає наявність хорошої діагностики. З урахуванням стадії розвитку патологічного процесу призначаються і засоби ортопедичного лікування.
7.
Необхідно проводити спостереження за хворими до того часу, доки не будуть вирішені всі завдання, передбачені планом ортопедичного лікування.
8.
Принцип комплексності передбачає, що багато захворювань ліквідовуються тільки за умови спільного лікування спеціалістами різних профілів (терапевтами, хірургами, ортопедами, а за необхідності — і психотерапевтами).