Деформації зубних рядів.

Деформації зубних рядів.

Деформації зубних рядів виникають як наслідок часткової втрати зубів, захворювань тканин пародонта, новоутворень тощо, які призводять до зміни положення зубів по відношенню до сагітальної і трансверзальної оклюзійних кривих.
.
Розвиток деформацій дуже різноманітний. Так, за часткової втрати зубів це зубокоміркове подовження, за наявності захворювань тканин пародонта — віялоподібне розходження зубів (протрузія). Практичну цікавість викликають деформації, які виникають у разі часткової втрати зубів, внаслідок чого зуби переміщуються у різних напрямках. Найтиповішими за класифікацією Є.І. Гаврилова з них є:.
1) вертикальне переміщення (зубокоміркове подовження) верхніх та нижніх зубів (однобічне і двобічне);.
2) взаємне вертикальне переміщення верхніх та нижніх зубів;.
3) дистальне або медіальне переміщення верхніх та нижніх зубів;.
4) нахил зубів у язиковому, піднебінному або щічному напрямках;.
5) поворот зуба навколо вертикальної осі;.
6) комбіновані переміщення.
Клінічна картина деформацій залежить від віку хворого, часу, що пройшов з моменту видалення зубів, характеру переміщення, стану тканин пародонта зубів, що залишилися. Швидкість розвитку деформацій зубних рядів має вікову характеристику. У дітей вони розвиваються дуже швидко, в молодому віці дещо повільніше, а в людей похилого віку виникають і розвиваються дуже рідко. Цю закономірність слід брати до уваги під час планування профілактики деформацій.