Класифікація дефектів зубних рядів за Бетельманом.

Класифікація дефектів зубних рядів за Бетельманом.

Бетельман зубні ряди, що мають часткові дефекти, ділить на два класи. До першого він відносить зубні ряди, що мають один або кілька дефектів, але один або два з яких є кінцевими. До другого класу входять зубні ряди зі включеними дефектами. Крім того, в кожному класі Бетельман виділяє підкласи.