красная шпинель
технология разработки технического задания

Анізотропія кристалів

Анізотропія кристалів

. У площинах кристалічної гратки атоми розміщені з різною густиною. Ця неоднорідність призводить до того, що багато властивостей кристалів залежать від напрямку. Механічні, оптичні, електричні та інші властивості кристалів у різних напрямках неоднакові. Таким чином, кристал — тіло анізотропне на відміну від ізотропних аморфних тіл, властивості яких у різних напрямках однакові. Ступінь анізотропності може бути значним. Якщо дрібні анізотропні кристали орієнтовані по-різному, властивості усереднюються і приблизно однакові у всіх напрямках (квазі-ізотропність).
Внимание

В связи с тем,что вы заблокировали трансляцию рекламы,вы сможете продолжить

просмотр сайта после нажатия одной из кнопок социальных сетей !

Facebook Twitter Google +