Парафункції жувальних м"язів. Ортопедична допомога хворим.

Парафункції жувальних м"язів. Ортопедична допомога хворим.

Основними клінічними формами парафункцій є: стиснення зубів, безхарчове жування і бруксизм.
Основними клінічними симптомами є підвищена стертість емалі і дентину зубів, яка в подальшому спричинює утворення кратероподібних заглиблень і острівців емалі, що залишилася.
До особливостей надання ортопедичної допомоги хворим з парафункціями жувальних м"язів відносять:.
— зняття болю у жувальних м"язах і нормалізацію СНЩС;.
— усунення оклюзійних порушень;.
— профілактику подальшої стертості зубів;.
— раннє протезування за наявності дефектів зубних рядів у будь-якому віці;.
— розширення показань до шинування зубів за появи перших ознак первинного травматичного синдрому.
Для усунення болю і спазму жувальних м"язів рекомендують оклюзійну капу із швидкотвердіючої пластмаси на зубний ряд нижньої щелепи. Роз"єднання на капі повинно на 2—3 мм перевищувати величину вільного міжоклюзійного простору. Одночасно рекомендують використовувати сухе тепло. Обов"язковою є консультація психіатра чи невропатолога, діадинамічні та флюктувальні струми.
Особливу роль у патогенезі парафункцій жувальних м"язів відводять оклюзійним порушенням, зокрема передчасним контактам у разі центральної оклюзії; передчасним контактам, що супроводжуються незначним зміщенням нижньої щелепи під час змикання зубів; артикуляційним перешкодам, що заважають рухам нижньої щелепи.
Ще однією особливістю протезування хворих з парафункціями жувальних м"язів є обов"язкове заміщення дефектів зубного ряду. Воно є частиною профілактики зубощелепних деформацій, запобігає появі передчасних контактів та функціонального перевантаження пародонта зубів, що обмежують дефект.
Хворі з парафункціями жувальних м"язів потребують диспансерного спостереження.