Прикуси патологічні.

Прикуси патологічні.

Патологічні прикуси, як правило, поєднують порушення взаємовідношень зубних рядів із функціями мовлення, жування та зовнішнього вигляду хворого.
.
Прогнатичний прикус характеризується висунутим положенням верхньої щелепи. Порушується змикання як передніх, так і бічних зубів. Є два механізми утворення прогнатії: дистальний зсув нижньої щелепи або висування верхньої щелепи є щілина. Часто спостерігається травмівний прикус, коли нижні зуби дотикаються слизової оболонки, ушкоджуючи її під час змикання щелеп.
У ділянці бічної групи зубів передньощічний горбок першого верхнього моляра потрапляє на однойменні горбки нижнього моляра, а інколи у змикальну щілину між премоляром і передньощічним горбком першого нижнього моляра.
Порушення зовнішнього вигляду лиця спостерігається у разі різко вираженої прогнатії, коли зуби верхньої щелепи дуже виступають вперед і висувають верхню губу, з-під якої видно різальні краї зубів. Нижня губа, навпаки, потрапляє під верхні фронтальні зуби.
Прогенічний прикус. У разі прогенічного співвідношення зубних рядів спостерігається висування нижньої щелепи вперед, таким чином, нижні передні зуби перекривають однойменні верхні. Якщо є незначне висування нижньої щелепи, то між передніми зубами зберігається контакт, у разі значного зміщення нижньої щелепи між передніми зубами верхньої та нижньої щелеп утворюється щілина, яка робить неможливим відкушування їжі.
У ділянці молярів передній щічний горбок верхнього першого моляра вступає у контакт із заднім щічним горбком однойменного нижнього моляра або потрапляє у змикальну щілину між першим і другим молярами. Зовнішній вигляд лиця хворого змінений, у нього порушено мовлення і жування.
Глибокий прикус. Найхарактернішою ознакою такої патології є значне перекриття фронтальними зубами верхньої щелепи фронтальних зубів нижньої за відсутності різально-горбкового контакту. Різальні краї нижніх зубів можуть дотикатися шийок верхніх зубів, а в гіршому випадку і ясен, ушкоджуючи їх.
Слід розрізняти глубокий прикус та глибоке перекриття. Глибокий прикус належить до аномалій, а глибоке перекриття є анатомічним варіантом ортогнатичного прикусу. У разі глибокого перекриття верхні фронтальні зуби перекривають нижні більше ніж на 1/3 висоти своїх коронок із збереженням різальногорбкового контакту. За наявності глибокого прикусу такий контакт відсутній.
Відкритий прикус. Спостерігається відсутність змикання фронтальних зубів, а у важчих формах і премолярів. Оскільки затруднене відкушування та пережовування їжі в акті жування бере участь язик, який збільшується у розмірах. Таким чином, мовлення хворого, жування та зовнішній вигляд лиця порушені.
Перехресний прикус. Співвідношення зубних рядів, за якого щічні горбки нижніх бічних жувальних зубів розташовані дозовні від однойменних верхніх, відповідає перехресному прикусу. Він може бути однобічний та двобічний. У разі перехресного прикусу фронтальні зуби змикаються, як в ортогнатичному. Як правило, патологія зумовлена звуженням верхньої зубної дуги.