Знімні шинувальні конструкції постійної дії.

Знімні шинувальні конструкції постійної дії.

До шинувальних апаратів, що стримують зміщення будь-якої групи зубів у горизонтальній площині, належать бюгельні протези з системою кламерів, які забезпечують різні за топографією види іммобілізації. Для фронтальної групи зубів доцільною є фронтосагітальна іммобілізація чи іммобілізація по дузі, для бічної групи — парасагітальна або по дузі.
Знімні шини завдяки системі кламерів зменшують ураження тканин пародонта зуба, що навантажується, за рахунок перерозподілу тиску на зуби, включені за допомогою кламерів до шинувальної системи. Тиск через дугу протеза передається на зуби протилежного боку, а через систему багатоланцюгового кламера — і на інші зуби. Бюгельні шинувальні апарати залежно від конструктивних особливостей кламерної системи забезпечують трансверзальний, парасагітальний чи по всій дузі розподіл навантажень. Цими якостями не володіє жоден із шинувальних протезів.
Елементами бюгельних протезів, які забезпечують розвантаження і перерозподіл горизонтального компонента жувального тиску на велику групу зубів, є плечі опорно-утримувальних кламерів і сам бюгель. Кламер слід розглядати не тільки як елемент протеза чи шини, що сприяє утриманню протеза, але і як пристосування, що забезпечує перерозподіл вертикального і горизонтального компонентів жувального тиску. Залежно від конструкції кламер навантажує зуб, перерозподіляє жувальне навантаження чи забезпечує іммобілізацію.
За наявності генералізованого або локалізованого пародонтиту недопустимо використання багатоланцюгового орального кламера без вестибулярних відростків чи оклюзійних накладок, які закривають усю жувальну поверхню чи різальний край, оскільки такі кламери не запобігають зміщенню зубів у вестибулярному напрямку. Варіантів опорно-утримувальних кламерів дуже багато, вони повинні використовуватися у лікувальних цілях. Збільшуючи кількість опорноутримувальних кламерів, змінюючи їх конструктивні особливості, топографію розміщення на зубах, намагаються об"єднати в єдиний блок зуби як із збереженими резервними силами, так і з функціональною недостатністю. При цьому важливо знати функціональну цінність кожного зуба і те, від яких шкідливих компонентів жувального тиску його необхідно розвантажити.
Для усунення деформації фронтальної групи зубів необхідно застосувати таку систему, яка перерозподіляє тиск на групи жувальних зубів. Якщо бічна група відсутня, нормалізувати рухомість зубів і, як наслідок, кровообіг і трофіку тканин, можливо за умови:.
1) об"єднання зубів шинами;.
2) перерозподілу частини тиску на тканини протезного ложа.